Hizmet Sözleşmesi

İstanbul Web Tasarım | Web Yazılım | Seo

Madde 1 – TARAFLAR
Bir tarafta Çırçır Mah, Uludağ Cad, No:147-3 Eyüp /İSTANBUL  adresinde mukim KARGA WEB TASARIM ile diğer taraftan ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..………adresinde mukim ………………………………………………………………………………………..arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının KARGA WEB TASARIM tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden KARGA WEB TASARIM sorumlu tutulamaz. İlk yayımda yerleştirilen genel içerik dışındaki yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.
3.2 MÜŞTERİ, KARGA WEB TASARIM tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının KARGA WEB TASARIM ‘a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.
3.3 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, KARGA WEB TASARIM ‘ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
3.4 MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifreleri teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan KARGA WEB TASARIM sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan KARGA WEB TASARIM sorumlu tutulamaz.
3.5 MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %30’u kadar, belirli kısımlarının değiştirilmesi konusunda % 15’i kadar fark ödeyeceğini kabul eder.

Madde 4 – KARGA WEB TASARIM’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 KARGA WEB TASARIM, MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür.
4.2 KARGA WEB TASARIM, MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 6-48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. KARGA WEB TASARIM tarafından oluşan hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
4.3 KARGA WEB TASARIM, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme dahil edeceğini beyan eder.
4.4 Web sitesinin taslak yayımı … gün, bitmiş (animasyon veya database) yayımı … gün içinde yapılacaktır.
4.5 KARGA WEB TASARIM, sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu izlemekle yükümlü değildir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler konularındaki yapılan ek çalışmalardan ayrıca ek ücret talep edilecektir.
4.6 KARGA WEB TASARIM, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir.
4.7 KARGA WEB TASARIM, web arama motorlarındaki sonuçlar ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir. Bu konu ile alakalı olarak Arama Motoru Optimizasyonu ile alakalı hizmet anlaşması yapılabilecektir.
4.8 KARGA WEB TASARIM, herhangi bir sorun nedeniyle web sitenin çökmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak (PHP sistemlerde içeriksiz şekilde), bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme bitiminden sonraki her yıl eğer alan adı sunucu hizmetleri KARGA WEB TASARIM tarafından alınmış ise yenileme masrafları için 30 $ +KDV, hosting yenileme için 60 $ +KDV ücret KARGA WEB TASARIM tarafından MÜŞTERİ’ye faturalandırılacaktır.
Web sitesi ile alakalı olarak 1 yıl sonrasındaki destek hizmetinin devamının istenmesi durumunda 100 $ +KDV ek ücret faturalandırılacaktır.
5.2 Hizmet bedeli 1(bir) yıllık ……………………. TL olarak belirlenmiştir. Fatura istenildiği taktirde + KDV eklenerek fatura verilebilir.
5.3 Hizmet bedeli’nin 1/2 si iş başlangıcında, kalan 1/2’si ilk ödemeden 30 gün sonra MÜŞTERİ tarafından KARGA WEB TASARIM ‘a ödenecektir.
5.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda, KARGA WEB TASARIM taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.
5.5 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ………………………………………………’dur.

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL/Küçükçekmece mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6(altı) maddeden ve 2(iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ……../………/……….. tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

KARGA WEB TASARIM, Adına                                                      MÜŞTERİ, Adına
Yetkili                                                                                    Yetkili
( Kaşe veya İmza )                                                               ( Kaşe veya İmza )